Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Rinos Handels GmbH
reprezentowana przez prezesa Weiyang Zhang

Goethestr 11E
15234 Frankfurt (Oder)
Niemcy
Telefon: +48 796306679
E-Mail: info@rinosbike.eu
VAT UE.: DE334559559

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Frankfurt Oder
Numer w rejestrze handlowym HRB 18164


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.
 

Od 24.03.2021 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de