Prawo do odst膮pienia od umowy

Prawo odst膮pienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest ka偶da osoba fizyczna dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej w celach, kt贸re nie mog膮 by膰 w przewa偶aj膮cym stopniu przypisane ani jej dzia艂alno艣ci gospodarczej ani niezale偶nej dzia艂alno艣ci zawodowej).

Pouczenie o odst膮pieniu od umowy

Prawo odst膮pienia od umowy
Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odst膮pienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

- w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie towar贸w lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie towar贸w, je偶eli zam贸wili Pa艅stwo jeden lub kilka towar贸w w ramach jednego zam贸wienia i jest on/s膮 one dostarczane w ramach jednej wysy艂ki;

- w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniego z towar贸w lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniego z towar贸w, je偶eli zam贸wili Pa艅stwo w ramach jednego zam贸wienia wiele towar贸w i s膮 one dostarczane osobno;

- w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci, je偶eli zam贸wili Pa艅stwo towar, kt贸ry dostarczany jest partiami lub w cz臋艣ciach;

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas聽(Rinos Handels GmbH, Goethestr 11E, 15234 Frankfurt (Oder), numer telefonu: +49 1633703902, adres e-mail: info@rinosbike.eu)聽w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮) o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym otrzymali艣my informacj臋 o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towar贸w lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam towary聽, niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu towar贸w.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci towar贸w wynikaj膮ce z korzystania z nich w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towar贸w.

Wy艂膮czenie lub wyga艣ni臋cie prawa odst膮pienia

Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje w przypadku um贸w:
  • o dostarczenie towar贸w nieprefabrykowanych, dla kt贸rych wyprodukowania istotny jest indywidualny wyb贸r i specyfikacja konsumenta lub towar贸w, kt贸re jednoznacznie dostosowane s膮 do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
  • o dostarczenie towar贸w, ulegaj膮cych szybkiemu zepsuciu lub聽maj膮cych kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  • o dostarczenie napoj贸w alkoholowych, kt贸rych cena zosta艂a聽uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni od zawarcia umowy i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie gazet, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy聽o prenumerat臋;
Prawo odst膮pienia wygasa przedwcze艣nie w przypadku um贸w:
  • o dostarczenie zapiecz臋towanych towar贸w, kt贸re ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych nie nadaj膮 si臋 do zwrotu, je偶eli zapiecz臋towanie zosta艂o usuni臋te po dostarczeniu;
  • o dostarczenie towar贸w, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du聽na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  • o dostarczenie nagra艅 d藕wi臋kowych lub wizualnych albo program贸w komputerowych dostarczanych w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli zapiecz臋towanie zosta艂o usuni臋te po dostarczeniu.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

- Adresat: Rinos Handels GmbH, Goethestr 11E, 15234 Frankfurt (Oder),聽adres e-mail: info@rinosbike.eu :

- Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w(*) /o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej
us艂ugi(*)

- Data zam贸wienia(*)/odbioru(*)

- Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)
鈥 Adres konsumenta(-贸w)
鈥 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)
鈥 Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.