Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci

Udost臋pnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani te偶 w celu zawarcia umowy, o ile w tek艣cie poni偶ej nie podano innych informacji. Nie jeste艣 zobowi膮zana/-y do udost臋pnienia danych. Nieudost臋pnienie nie poci膮ga za sob膮 偶adnych konsekwencji. W odniesieniu do poni偶szych proces贸w przetwarzania danych zasada ta obowi膮zuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie zawiera odmiennych informacji.

鈥濪ane osobowe鈥 to wszelkie informacje, kt贸re odnosz膮 si臋 do zidentyfikowanych lub mo偶liwych do identyfikacji os贸b fizycznych.

Pliki dziennik贸w serwer贸w

Mo偶na odwiedza膰 nasze strony internetowe, nie podaj膮c danych osobowych.聽

Podczas ka偶dego dost臋pu do naszej strony internetowej przegl膮darka u偶ytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom us艂ug hostingowych / us艂ugodawcom IT dane dotycz膮ce korzystania, kt贸re zapisywane s膮 w danych protoko艂u (tzw. plikach dziennik贸w serwer贸w). Do tych zapisanych danych nale偶y np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przes艂ana ilo艣膰 danych i dostawca wysy艂aj膮cy zapytanie. Przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytu艂u uprawnionego interesu dotycz膮cego zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty.聽

Kontakt

Administrator
Skontaktuj si臋 z nami, je艣li masz takie 偶yczenie.聽Dane kontaktowe administratora przetwarzania danych znajduj膮 si臋 w naszej stopce redakcyjnej.

Kontakt z inicjatywy klienta za po艣rednictwem e-maila

Je艣li z w艂asnej inicjatywy skontaktuj膮 si臋 Pa艅stwo z nami za po艣rednictwem e-maila, b臋dziemy zbiera膰 Pa艅stwa dane osobowe (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomo艣ci) tylko w takim zakresie, w jakim je Pa艅stwo podali. Przetwarzanie danych s艂u偶y do przetwarzania Pa艅stwa zapytania zwi膮zanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi.聽

Je偶eli celem kontaktu jest przeprowadzenie dzia艂a艅 przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub je偶eli dotyczy on umowy ju偶 zawartej mi臋dzy Pa艅stwem a nami, przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Je偶eli nawi膮zanie kontaktu nast臋puje z innych powod贸w, przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewa偶aj膮cy uzasadniony interes polegaj膮cy na przetworzeniu Pa艅stwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie.聽W takim przypadku, z przyczyn zwi膮zanych z Pa艅stwa szczeg贸ln膮 sytuacj膮, maj膮 Pa艅stwo w ka偶dej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, kt贸re Pa艅stwa dotycz膮.

Pa艅stwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Pa艅stwa zapytania. Pa艅stwa dane zostan膮 nast臋pnie usuni臋te z uwzgl臋dnieniem ustawowych okres贸w przechowywania, o ile nie wyrazili Pa艅stwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego聽

Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomo艣ci) tylko w udost臋pnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawi膮zania kontaktu.

Je偶eli celem kontaktu jest przeprowadzenie dzia艂a艅 przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub je偶eli dotyczy on umowy ju偶 zawartej mi臋dzy Pa艅stwem a nami, przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Je偶eli nawi膮zanie kontaktu nast臋puje z innych powod贸w, przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewa偶aj膮cy uzasadniony interes polegaj膮cy na przetworzeniu Pa艅stwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie.聽W takim przypadku, z przyczyn zwi膮zanych z Pa艅stwa szczeg贸ln膮 sytuacj膮, maj膮 Pa艅stwo w ka偶dej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, kt贸re Pa艅stwa dotycz膮.

Tw贸j adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostan膮 nast臋pnie usuni臋te, o ile nie wyrazi艂a艣/-e艣 zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.


Konto klienta聽聽聽聽聽聽Zam贸wienia聽聽聽聽聽聽

Konto klienta

Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych s艂u偶y poprawie obs艂ugi zakup贸w oraz uproszczeniu procedury realizacji zam贸wie艅. Przetwarzanie danych odbywa si臋 za Twoj膮 zgod膮 na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W ka偶dej chwili mo偶esz wycofa膰 zgod臋, wysy艂aj膮c do nas stosown膮 informacj臋, nie ulega przy tym naruszeniu legalno艣膰 dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie nast臋pnie usuni臋te.

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zam贸wieniach

Podczas zam贸wienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, je艣li jest to konieczne do realizacji i finalizacji zam贸wienia oraz odpowiedzi na zapytania u偶ytkownik贸w. Udost臋pnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudost臋pnienie danych uniemo偶liwia zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy.聽

Dane s膮 przekazywane na przyk艂ad wybranym przez u偶ytkownika przedsi臋biorstwom wysy艂kowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom us艂ug p艂atniczych, oferentom us艂ug zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia oraz dostawcom us艂ug IT. We wszystkich przypadkach bezwzgl臋dnie przestrzegamy ustawowych przepis贸w. Zakres przekazywania danych ogranicza si臋 do minimalnego poziomu.


Kontakt聽聽聽聽聽聽


Firmy wysy艂kowe聽聽聽聽聽聽

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysy艂kowym w celu informowania o statusie przesy艂ki

Tw贸j adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyrazi艂a艣/-e艣 na to wyra藕n膮 zgod臋 podczas procedury sk艂adania zam贸wienia. Przekazanie s艂u偶y informowaniu Ci臋 o statusie przesy艂ki za po艣rednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa si臋 za Twoj膮 zgod膮 na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W ka偶dej chwili mo偶esz wycofa膰 zgod臋, wysy艂aj膮c do nas lub do firmy transportowej stosown膮 informacj臋, nie ulega przy tym naruszeniu legalno艣膰 dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania.


Dostawcy us艂ug p艂atniczych聽聽聽聽聽聽

Zastosowanie PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegaj膮 deklaracji PayPal o ochronie danych osobowych. Deklaracj臋 znajdziesz pod adresem聽https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL


Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, i okres przechowywania danych

Okres przechowywania zapisanych danych

Po ca艂kowitej realizacji umowy dane zostaj膮 zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a nast臋pnie z uwzgl臋dnieniem ustawowych, a w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cych z prawa podatkowego i handlowego termin贸w przechowywania danych, a po up艂ywie terminu usuni臋te, o ile nie wyrazi艂a艣/-e艣 zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Prawa osoby zainteresowanej

Je偶eli spe艂nione s膮 wymogi ustawowe, przys艂uguj膮 Ci nast臋puj膮ce prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania oraz mo偶liwo艣ci transferu danych.

Opr贸cz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przys艂uguje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, kt贸re opiera si臋 na art. 6 (1) f DSGVO, jak r贸wnie偶 na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpo艣redniej.

Prawo do wniesienia za偶alenia do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia za偶alenia do organu nadzorczego, je偶eli uwa偶asz, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa si臋 zgodnie z prawem.

Prawo sprzeciwu

Je艣li podstaw臋 opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO, u偶ytkownik ma prawo sprzeciwu w ka偶dej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przysz艂o艣膰 z przyczyn wynikaj膮cych z jego szczeg贸lnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zako艅czone, chyba 偶e b臋dziemy mogli udowodni膰 bezwzgl臋dne przyczyny przetwarzania nienaruszaj膮ce ochrony, kt贸re s膮 nadrz臋dne wobec interes贸w, praw i wolno艣ci u偶ytkownika, lub je艣li przetwarzanie s艂u偶y dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszcze艅 prawnych.

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020