Og贸lne warunki handlowe

Regulamin oraz informacje dla klient贸w

I. Regulamin

搂 1Postanowienia og贸lne

(1)聽Poni偶szy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich um贸w, kt贸re zawr膮 Pa艅stwo z nami jako Sprzedawc膮 (Rinos Handels GmbH) za po艣rednictwem strony internetowej www.rinosbike.pl. Je偶eli nie um贸wiono si臋 inaczej, stosowane ewentualnie przez Pa艅stwa w艂asne warunki um贸w nie znajduj膮 zastosowania.

(2)聽Konsumentem w rozumieniu poni偶szych regulacji jest ka偶da osoba fizyczna dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej w celach, kt贸re nie mog膮 by膰 w przewa偶aj膮cym stopniu przypisane ani jej dzia艂alno艣ci gospodarczej ani niezale偶nej dzia艂alno艣ci zawodowej. Przedsi臋biorc膮 jest osoba fizyczna, osoba prawna lub sp贸艂ka osobowa posiadaj膮ca zdolno艣膰 prawn膮, dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej w zwi膮zku z jej samodzieln膮 dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮.

搂 2Zawarcie umowy

(1)聽Przedmiotem umowy jest sprzeda偶 towar贸w.

(2)聽Z chwil膮 umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wi膮偶膮c膮 ofert臋 zawarcia umowy za po艣rednictwem internetowego systemu koszyka produkt贸w na warunkach podanych w opisie tego artyku艂u.

(3)聽Umowa kupna-sprzeda偶y zostaje zawarta za po艣rednictwem internetowego systemu koszyka w spos贸b nast臋puj膮cy:
Planowane do zakupu towary聽s膮 zbierane w 鈥瀔oszyku鈥. Za pomoc膮 odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym mo偶na wy艣wietli膰 鈥瀔oszyk鈥 i w ka偶dej chwili wprowadzi膰 do niego zmiany.
Po przej艣ciu do strony 鈥濳asa鈥 i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunk贸w p艂atno艣ci i wysy艂ki jeszcze raz na zako艅czenie na stronie podsumowuj膮cej zostan膮 wy艣wietlone wszystkie dane dotycz膮ce zam贸wienia.

Je偶eli jako rodzaj p艂atno艣ci wybior膮 Pa艅stwo system p艂atno艣ci natychmiastowej (np. PayPal / PayPal Express, p艂atno艣ci Amazon, przelew natychmiastowy), znajd膮 si臋 Pa艅stwo albo na stronie przegl膮du zam贸wienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta systemu p艂atno艣ci natychmiastowej.

W przypadku przekierowania do danego systemu p艂atno艣ci natychmiastowej nale偶y dokona膰 tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu p艂atno艣ci natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego wy艣wietlone zostan膮 dane zam贸wienia w formie przegl膮du zam贸wienia.

Przed wys艂aniem zam贸wienia maj膮 Pa艅stwo mo偶liwo艣膰 ponownego sprawdzenia informacji podanych w przegl膮dzie zam贸wienia, ich zmiany (tak偶e poprzez funkcj臋 鈥瀢stecz鈥 przegl膮darki internetowej) lub anulowania zam贸wienia.Wraz z wys艂aniem zam贸wienia za pomoc膮 przycisku 鈥瀦am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 deklaruje Pan/Pani wi膮偶膮ce prawnie przyj臋cie oferty, w wyniku czego zostaje zawarta umowa kupna-sprzeda偶y.

(4)聽Pa艅stwa zapytania odno艣nie sporz膮dzenia oferty s膮 dla Pa艅stwa niewi膮偶膮ce. Przedstawimy Pa艅stwu wi膮偶膮c膮 ofert臋 w formie tekstowej (np. za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail), kt贸r膮 mog膮 Pa艅stwo przyj膮膰 w terminie 5 dni.

(5)聽Realizacja zam贸wienia i przekazywanie wszelkich informacji zwi膮zanych z zawarciem umowy sprzeda偶y nast臋puje drog膮 e-mailow膮, cz臋艣ciowo w spos贸b zautomatyzowany. W zwi膮zku z powy偶szym musz膮 Pa艅stwo zapewni膰, 偶e podany adres e-mail jest prawid艂owy, odbi贸r wiadomo艣ci jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

搂 3Prawo zatrzymania, zastrze偶enie prawa w艂asno艣ci

(1)聽Prawo zatrzymania przys艂uguje Pa艅stwu tylko w przypadku wyst臋powania roszcze艅 z tego samego stosunku umownego.

(2)聽Do czasu zap艂aty ca艂o艣ci ceny za towary pozostaj膮 one nasz膮 w艂asno艣ci膮.

(3)聽Je偶eli s膮 Pa艅stwo Przedsi臋biorc膮, znajduj膮 dodatkowo zastosowanie poni偶sze postanowienia:

a) Zachowujemy prawo w艂asno艣ci do towaru do momentu uregulowania wszystkich nale偶no艣ci z tytu艂u bie偶膮cych transakcji pomi臋dzy stronami. Przed przeniesieniem prawa w艂asno艣ci zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przew艂aszczenie na zabezpieczenie.

b) Mog膮 Pa艅stwo sprzeda膰 towar w zwi膮zku z prowadzon膮 przez siebie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Pa艅stwo wszelkie roszczenia przys艂uguj膮ce Pa艅stwu z tytu艂u dalszej sprzeda偶y towaru, za艣 my t臋 wierzytelno艣膰 przyjmujemy. S膮 Pa艅stwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelno艣ci. W przypadku nieuregulowania przez Pa艅stwa nale偶no艣ci,聽 zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelno艣ci.

c) W przypadku po艂膮czenia lub pomieszania towaru, co do kt贸rego zastrze偶ono nasz膮 w艂asno艣膰, nabywamy udzia艂 we wsp贸艂w艂asno艣ci nowej rzeczy, kt贸rego wysoko艣膰 obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do kt贸rego zastrze偶ono nasz膮 w艂asno艣膰 do warto艣ci pozosta艂ych rzeczy w chwili ich po艂膮czenia lub pomieszania.

d) Zobowi膮zujemy si臋, na Pa艅stwa 偶膮danie, zwolni膰 towar z przys艂uguj膮cych nam zabezpiecze艅, je艣li ich realna warto艣膰 przekracza 110% warto艣ci zabezpieczonego roszczenia. Przys艂uguje nam prawo wyboru, kt贸re z zabezpiecze艅 zostan膮 zwolnione.

搂 4R臋kojmia

(1)聽Obowi膮zuj膮 ustawowe uprawnienia z tytu艂u odpowiedzialno艣ci za wady.

(2)聽Jako konsument, b臋d膮 Pa艅stwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezw艂ocznie przy dostawie pod k膮tem kompletno艣ci, wyst臋powania widocznych wad i uszkodze艅 podczas transportu. Prosimy r贸wnie偶 o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewo藕nika o ewentualnych zastrze偶eniach. Nawet je艣li nie spe艂ni膮 Pa艅stwo tych pr贸艣b, nie b臋dzie to mia艂o wp艂ywu na Pa艅stwa ustawowe roszczenia z r臋kojmi.

(3)聽Je偶eli s膮 Pa艅stwo przedsi臋biorc膮, niezale偶nie od powy偶szych regulacji gwarancyjnych, obowi膮zuj膮 poni偶sze ustalenia:

a)聽Przyjmuje si臋, 偶e w艂a艣ciwo艣膰 rzeczy stanowi膮 tylko nasze w艂asne dane i opis produktu producenta. Nie stanowi膮 jej natomiast pozosta艂e reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

b)聽W przypadku towar贸w wadliwych gwarantujemy wed艂ug w艂asnego uznania napraw臋 lub dodatkow膮 dostaw臋.聽Je偶eli usuni臋cie wady nie powiedzie si臋, mog膮 Pa艅stwo, wed艂ug wyboru, 偶膮da膰 obni偶enia ceny b膮d藕 odst膮pi膰 od umowy. Po drugiej bezsskutecznej pr贸bie usuni臋cia wady, uznaje si臋, 偶e usuni臋cie wady nie powiod艂o si臋, je偶eli nic innego nie wynika w szczeg贸lno艣ci z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okoliczno艣ci. W przypadku usuni臋cia wady nie jeste艣my zobowi膮zani do ponoszenia wy偶szych koszt贸w, kt贸re powsta艂y w zwi膮zku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca ni偶 miejsce wykonania, pod warunkiem, 偶e dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

c)聽Prawo r臋kojmi wygasa po up艂ywie roku od dor臋czenia Pa艅stwu towaru.聽Skr贸cony termin nie obowi膮zuje:

- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony spos贸b szk贸d zwi膮zanych z utrat膮 偶ycia, uszkodzeniem cia艂a lub uszczerbkiem na zdrowiu, a tak偶e innych szk贸d powsta艂ych w wyniku umy艣lnego czynu lub na skutek ra偶膮cego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas brak贸w celem oszustwa lub przej臋cia gwarancji za w艂a艣ciwo艣ci przedmiotu;
- w przypadku przedmiot贸w, kt贸re zosta艂y u偶yte w konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem i spowodowa艂y jej uszkodzenie;
- w przypadku ustawowych roszcze艅 regresowych, jakie przys艂uguj膮 Pa艅stwu w zwi膮zku z prawami z tytu艂u wad.

搂 5Wyb贸r prawa, miejsce wykonania umowy, w艂a艣ciwo艣膰 miejscowa s膮du

(1)聽Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wyb贸r prawa obowi膮zuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cych w miejscu jego sta艂ego pobytu, kt贸rych nie mo偶na wy艂膮czy膰 w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepis贸w bardziej korzystnych).

(2)聽W przypadku, je偶eli nie s膮 Pa艅stwo konsumentem, lecz przedsi臋biorc膮, osob膮 prawn膮 prawa publicznego lub publiczno-prawnym maj膮tekiem odr臋bnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a s膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w jest s膮d powszechny w艂a艣ciwy dla naszej siedziby.
Ta sama zasada znajduje tak偶e zastosowanie w przypadku, gdy w艂a艣ciwym聽 dla Pa艅stwa s膮dem wed艂ug przepis贸w o w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej nie b臋dzie s膮d w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub sta艂e miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego s膮du, kt贸ry by艂by w艂a艣ciwy miejscowo na mocy przepis贸w prawa.

(3)聽Postanowienia Konwencji Narod贸w Zjednoczonych o Umowach Mi臋dzynarodowej Sprzeda偶y Towar贸w nie znajduj膮 zastosowania.
II. Informacje dla klient贸w

1.聽To偶samo艣膰 Sprzedawcy

Rinos Handels GmbH
Goethestr 11E
15234 Frankfurt (Oder)
Niemcy
Telefon: +491633703902
E-Mail: info@rinosbike.eu


Alternatywne rozstrzyganie spor贸w:
Komisja Europejska udost臋pnia platform臋 do pozas膮dowego rozstrzygania spor贸w (鈥瀙latform臋 ODR鈥), dost臋pn膮 na stronie聽https://ec.europa.eu/odr.

2.聽Informacje odno艣nie zawarcia umowy

Czynno艣ci techniczne prowadz膮ce do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz mo偶liwo艣ci korygowania b艂臋d贸w odbywaj膮 si臋 na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (cz臋艣膰 I.)

3.聽J臋zyk umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1聽J臋zykiem umowy jest j臋zyk polski.

3.2聽Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia聽za pomoc膮 koszyka internetowego聽mog膮 Pa艅stwo wydrukowa膰 tekst umowy przy u偶yciu funkcji drukowania w przegl膮darce lub zapisa膰 go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zam贸wienia, tre艣膰 zam贸wienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku um贸w zawieranych na odleg艂o艣膰 z konsumentem oraz regulamin zostan膮 Pa艅stwu przes艂ane w formie wiadomo艣ci e-mail.

3.3聽W przypadku zapyta艅 ofertowych poza systemem koszyka przesy艂amy wszelkie dane umowne w ramach wi膮偶膮cej oferty w formie tekstowej, np. drog膮 e-mailow膮. Dane te mo偶na wydrukowa膰 lub zabezpieczy膰 elektronicznie.

4.聽G艂贸wne cechy towar贸w lub us艂ug

Istotne cechy towaru i/lub us艂ugi podane s膮 w danej ofercie.

5.聽Ceny i sposoby p艂atno艣ci

5.1聽Podane w ofertach ceny i koszty przesy艂ki stanowi膮 ceny ko艅cowe. Zawieraj膮 one wszystkie sk艂adniki ceny, w tym wszelkie nale偶ne podatki.

5.2聽Ceny towar贸w nie zawieraj膮 koszt贸w ich dostawy, okre艣lonych w odpowiednio opisanej zak艂adce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.聽Mo偶na je wywo艂a膰 przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, s膮 osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i nale偶y je dodatkowo doliczy膰, je偶eli nie zadeklarowano dostawy z bezp艂atn膮 wysy艂k膮.聽

5.3聽Koszty przelew贸w pieni臋偶nych ponosz膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do pa艅stwa cz艂onkowskiego UE, lecz p艂atno艣膰 zosta艂a zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

5.4聽Dost臋pne rodzaje p艂atno艣cis膮 pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

5.5聽Je偶eli nic innego nie wynika z danego sposobu p艂atno艣ci, p艂atno艣ci zwi膮zane z zawart膮 umow膮 staj膮 si臋 natychmiast wymagalne.

6.聽Warunki dostawy

6.1聽Warunki, termin oraz istniej膮ce w danym wypadku ograniczenia dostawy znajduj膮 si臋 pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.2聽W przypadku, gdy s膮 Pa艅stwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub聽 przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysy艂ki przechodzi na Pa艅stwa dopiero z chwil膮 wydania Pa艅stwu rzeczy, niezale偶nie od tego, czy przesy艂ka by艂a ubezpieczona, czy te偶 nie. Regu艂a ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Pa艅stwo wyboru przewo藕nika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Pa艅stwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy s膮 Pa艅stwo Przedsi臋biorc膮, dostawa towaru odbywa si臋 na Pa艅stwa ryzyko.

7.聽Ustawowa odpowiedzialno艣膰 za wady

Kwestie odpowiedzialno艣ci cywilnej za wady reguluj膮 postanowienia dotycz膮ce 鈥濺臋kojmi鈥 zawarte w naszych Og贸lnych Warunkach Handlowych (cz臋艣膰 I).聽

Powy偶szy regulamin oraz informacje dla klient贸w zosta艂y sporz膮dzone przez prawnik贸w specjalizuj膮cych si臋 w prawie internetowym i s膮 nieustannie sprawdzane pod k膮tem zgodno艣ci z prawem. H盲ndlerbund Management AG gwarantuje bezpiecze艅stwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialno艣膰 w przypadku zwi膮zanych z nim post臋powa艅. Dok艂adne informacje znajd膮 Pa艅stwo pod adresem:聽https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020